Business Development Manager

From 2.500 - 3.200€ gross

Location: Bratislava

Business Development Manager / About position

 • Developing goals for the Business Development Team and ensuring they are met
 • Training the personnel and helping your team members develop their skills
 • Understanding the needs of your customers and being able to respond effectively with a plan of how to meet these
 • Communicating new product developments to prospective clients
 • Identifying new business opportunities – including new markets, growth areas, trends, customers, products and services
 • Seeking ways to improve the way the business operates
 • Attending the main exhibitions and trade shows in the partners’ regions
 • Writing reports and providing the management with a feedback

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Salary

From 2.500 - 3.200€ gross according to experience

Od 2.500 - 3.200€ brutto

Miesto:Bratislava

Business Development Manager / O pozícii

 • Nastavenie cieľov pre Business Development tím a zabezpečenie ich plnenia
 • Tréning a pomoc ostatným členom tímu rozvíjať svoje schopnosti
 • Schopnosť porozumieť potrebám našich zákazníkov a vypracovať plán na ich splnenie
 • Komunikácia o vývoji nových produktov s potenciálnymi klientmi
 • Identifikácia nových obchodných príležitostí (nové oblasti trhu, rastu, trendov, zákazníkov, produktov a služieb)
 • Hľadanie spôsobov zlepšenia pôsobenia spoločnosti
 • Účasť na výstavách v regiónoch
 • Reporting a poskytovanie spätnej väzby manažmentu

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Plat

Od 2.500 - 3.200€ brutto na základe skúseností a seniority

Drag files to upload

Subscribe to our newsletter