Director of Production

From 3.000 € gross

Location: Bratislava

Director of Production / About position

“Production Director at Photoneo is a strategist who is responsible for all production, logistics and purchasing processes in the company. He/she ensures smooth running of the processes by quality planning and coordination through conducting meetings and budget management. He/she can rely on good cooperation between his/her teams of professionals from the given fields.”

– Lenka Orosová, Supply Chain Manager – 

 

Job description, responsibilities and duties:

 • Management and coordination processes in the assigned division
 • Planning and management of production strategy
 • Ensuring production readiness
 • Ensuring that the work and activities in the technical part of production (production and calibration) are running smoothly
 • Ensuring that the work and activities in the operative part of production (logistics and procurement) are running smoothly
 • Motivating employees, conducting performance reviews and taking care of their development
 • Active cooperation and participation in the launch of new products
 • Active cooperation and coordination with other divisions of the company
 • Providing solutions to escalated problems
 • Constant identification of areas to improve and streamline processes

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Requirements

 • University education (Bachelor's degree)
 • University education (Master's degree)
 • Postgraduate (Doctorate)
 • Ideally in the technical field of study
 • English language - C1
 • Driving licence: B category
 • At least 4 years of experience as a Production Manager / Production Director
 • Experience with some IS is welcome

Salary

From 3.000 € gross and half-year bonuses

Od 3.000€ brutto

Miesto:Bratislava

Director of Production / O pozícii

“Riaditeľ výroby vo Photoneu je stratég, ktorý má pod patronátom celú výrobu, logistiku i nákup v spoločnosti. Kvalitným plánovaním prác a koordináciou procesov sa stará o ich plynulý chod, k čomu mu slúži i vedenie porád a správa budgetingu. Môže sa spoľahnúť na dobrú kooperáciu vo svojich tímoch, ktoré sú plné profesionálov z daných oblastí.”

– Lenka Orosová, Supply Chain Manager – 

 

Náplň práce, právomoci a zodpovednosti:

 • Manažovanie a  koordinácia procesov v zverenej divízii
 • Plánovanie a riadenie výrobnej stratégie
 • Zabezpečenie pripravenosti výroby
 • Zastrešovanie plynulého chodu prác a aktivít v technickej časti výroby (výroba  a kalibrácia)
 • Zastrešovanie plynulého chodu prác a aktivít v operatívnej časti výroby (logistika a procurement)
 • Motivácia existujúcich zamestnancov, ročné hodnotenia zamestnancov, starostlivosť o rozvoj zamestnancov
 • Aktívna spolupráca a účasť pri zavádzaní nových produktov
 • Aktívna spolupráca a koordinácia s ďalšími divíziami v spoločnosti
 • Zabezpečovanie riešenia eskalovaných problémov
 • Neustále identifikovanie oblastí na zlepšenie a zefektívnenie procesov

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
 • Ideálne technického zamerania
 • Anglický jazyk - min. C1
 • Vodičský preukaz: B
 • Aspoň 4 roky skúseností na pozícii Manažér výroby / Výrobný riaditeľ
 • Veľmi vítaná je skúsenosť práce v IS
 • Plat

  Od 3.000€ brutto a polročné bonusy

  Drag files to upload

  Looking for robot intelligence?
  Check out Bin Picking Studio