ERP Specialist

We are looking for an ERP specialist. You will be collaborating with users of our ERP system to solve their issues and deploying solutions. Testing of new features and preparing development progress updates and documenting ERP processes.

Core responsibilities

 • Managing day-to-day activities in JIRA 
 • Troubleshooting end-user issues
 • Basic configuration of ERP applications
 • Providing technical support and training for ERP end-users
 • Documenting ERP processes and updating of documentation
 • Communication with ERP system provider regarding improvements and troubleshooting
 • Data validation across information systems
 • Participating on implementation and integration of new information systems

Requirements

 • Analytical and problem-solving skills
 • English - B2
 • Basic knowledge of related database concepts, business intelligence reporting tools (such as Power BI), SQL or other data management skill is an advantage

Essential attributes

 • Effective Communication skills
 • Organizational and time management skills

Benefits

 • Trainings & Development
 • Friendly atmosphere
 • Health Care Benefit
 • Relax & Spa Benefit
 • Commuting contributions
 • Multisport card
 • Work& Office Comfort
Apply for this position

Do nášho tímu vo Photoneo hľadáme kolegu na pozíciu EPR špecialista. Tvojou hlavnou úlohou bude spolupracovať s užívateľmi ERP systému, pomáhať im riešiť problémy. Tiež budeš testovať nové funkcie a pripravovanie aktualizácií a dokumentovanie ERP procesov.

Core responsibilities

 • Manažovanie denných aktivít v JIRA
 • Riešenie problémov s užívateľmi ERP
 • Základná konfigurácia ERP aplikácií
 • Poskytovanie technickej podpory a školenie ERP užívateľov
 • Dokumentácia ERP procesov a update dokumentácie
 • Komunikácia s poskytovateľom ERP systému ohľadom vylepšení a – vzniknutých problémov
 • Overovanie dát naprieč informačných systémov
 • Účasť na implementácií a integrácií nového informačného systému

Requirements

 • Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
 • Analytické myslenie, zamerané na riešenie problému
 • Základná znalosť relačných databázových konceptovm, business intelligence nástrojov (napríklad Power BI), SQL, prípadne iné skúsenosti so spracovaním dát je výhodou

Essential attributes

 • Komunikčané zručnosti
 • Organizačné zručnosti a schopnosť zorganizovať si čas

Benefits

 • Trainings & Development
 • Friendly atmosphere
 • Health Care Benefit
 • Relax & Spa Benefit
 • Commuting contributions
 • Multisport card
 • Work& Office Comfort
Apply for this position