Logistics Specialist

From 1.100€ gross

Location: Bratislava

Logistics Specialist / About position

As a logistics specialist, you will oversee the successful transportation of our high-end 3D  scanners and cameras to customers, as well as the logistics of all our products and components.

 • Tracking of sent shipments and their IDs in internal documentation and programs
 • Registration of customs and transport documents
 • Registration of delivery notes
 • Processing of documents necessary for transport to the SOPK
 • Reporting on electrical equipment
 • Handling of finished products
  • Visual inspection of products before shipment
  • Product packaging and preparation for shipment
 • Ordering transportation
 • Arrangement of transport for other departments

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Requirements

 • English - Upper-intermediate (B2)
 • Previous experience in logistics or a courier company necessary
 • Desire to diversify your workday with light manual work

Salary

From 1.100€ gross and more according to your experience

Od 1.100€ brutto

Miesto:Bratislava

Logistics Specialist / O pozícii

Ako špecialista logistiky budeš dohliadať na úspešný transport našich špičkových 3D skenerov a kamier ku zákazníkom, ako aj na logistiku všetkých našich produktov a súčiastok.

 • Evidencia odoslaných zásielok a ich ID v internej dokumentácii a programoch
 • Evidencia colných a prepravných dokladov
 • Evidencia dodacích listov
 • Vybavovanie dokumentov potrebných k preprave na SOPK
 • Podávanie hlásení o elektrozariadeniach
 • Manipulácia s hotovými produktami
  • Vizuálna kontrola produktov pred odoslaním
  • Balenie produktov a príprava na odoslanie
 • Objednávanie prepravy
 • Zabezpečenie prepravy pre ostatné oddelenia

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Anglický - stredne pokročilý (B2)
 • Predošlá skúsenosť v logistike alebo kuriérskej spoločnosti podmienkou
 • Chuť spestriť si pracovný deň aj ľahkou manuálnou prácou
 • Plat

  Od 1.100€ brutto a viac na základe skúseností a seniority

  Drag files to upload

  Subscribe to our newsletter