Machine Learning Specialist

We are looking for a new colleague for our Machine Learning team. Are you an experienced programmer and Machine Learning enthusiast with a passion for AI? Then we are looking for you!

You will design and implement approaches to solve problems in various fields of Machine Learning related to computer vision, robotics and automation, such as object recognition and object manipulation, image processing, etc. You will also follow a create-implement-test loop in close cooperation with other researchers and programmers.

Core responsibilities

After a quick introduction, you will get a task – problem description. You are expected to raise questions and define the problem, do quick research, propose and discuss ideas on how to approach the problem, and implement one or more ideas to test in practice and fine-tune details of the approach. If necessary, this process is reiterated to deliver an optimal solution.

 • Design and develop machine learning algorithms
 • Discover, design, and develop analytical methods to support novel approaches of data and information processing
 • Design and develop novel algorithms
 • Perform explanatory data analyses
 • Generate and test working hypotheses
 • Prepare and analyze historical data and identify patterns

Requirements

 • Profound skills in Machine Learning / Artificial Intelligence
 • Experience with ML frameworks (ideally PyTorch, Tensorflow)
 • Good programming skills – Python OR C++
 • Practical experience in ML
 • You are not afraid to test your theories in practice
 • Computer vision experience is of big advantage

Benefits

 • Trainings & Development
 • Friendly atmosphere
 • Health Care Benefit
 • Relax & Spa Benefit
 • Commuting contributions
 • Multisport card
 • Work& Office Comfort
Apply for this position

TPP

 

“Do nášho Machine Learning tímu hľadáme nového kolegu. Si skúsený programátor and nadšenec pre strojové učenie a umelú inteligenciu? V tom prípade hľadáme práve teba!”

– Michal Malý, Director of AI –

 

U nás budeš navrhovať a implementovať prístupy k riešeniu problémov v rôznych oblastiach machine learningu v súvislosti s počítačovým videním, robotikou a automatizáciou (rozpoznávanie objektov, spracovanie obrazu, filtrovanie atď.) V úzkej spolupráci s ďalšími programátormi budeš pracovať v rámci princípu “create-implement-test loop”.

 

Očakávania:

Po rýchlom zaškolení dostaneš úlohu – popísať problém. Budeme očakávať , že sa budeš veľa pýtať a definuješ problém, spravíš rýchly výskum, predstavíš riešenia ako riešiť alebo ako pristupovať k tomuto problému. Svoje riešenia nakoniec implementuješ do praxe a doladíš potrebné kroky. Ak bude potrebná optimalizácia jednotlivých krokov, tak sa proces zopakuje.

Requirements

 • Rozsiahle skúsenosti s Machine Learning / Umelou Inteligenciou
 • Skúsenosti s ML frameworkami (ideálne PyTorch, Tensorflow)
 • Dobré programovacie zručnosti (C ++ alebo Python)
 • Praktické skúsenosti s ML
 • Odvaha skúšat vlastné teórie v praxi
 • Skúsenosť s počítačovým videním je veľkou výhodou

Benefits

 • Trainings & Development
 • Friendly atmosphere
 • Health Care Benefit
 • Relax & Spa Benefit
 • Commuting contributions
 • Multisport card
 • Work& Office Comfort
Apply for this position