Machine Learning Specialist

Back to all open positions

Salary: 2.000 - 4.000 € gross

Location: Bratislava

APPLY

Machine Learning Specialist / About position

Full-time

 

“We are looking for a new colleague for our Machine Learning team. Are you an experienced programmer and Machine Learning enthusiast with a passion for AI? Then we are looking for you!”

– Michal Malý, Director of AI –

 

You will design and implement approaches to solve problems in various fields of Machine Learning related to computer vision, robotics and automation, such as object recognition, image processing, filtering etc. You will also follow a create-implement-test loop in close cooperation with other researchers and programmers.

 

Expectations:

After a quick introduction, you will get a task – problem description. You are expected to raise questions and define the problem, do quick research, propose and discuss ideas on how to approach the problem, and implement one or more ideas to test in practice and fine-tune details of the approach. If necessary, this process is reiterated to deliver an optimal solution.

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Requirements

 • Profound skills in Machine Learning / Artificial Intelligence
 • Experience with ML frameworks (ideally PyTorch, Tensorflow)
 • Good programming skills – C++ or Python
 • Practical experience in ML
 • You are not afraid to test your theories in practice
 • Computer vision experience is of big advantage

Salary

2.000 - 4.000 € gross and more according to experience

Plat: Od 2.000 - 4.000€ brutto

Miesto:Bratislava

PRIHLÁSIŤ

Machine Learning Specialist / O pozícii

TPP

 

“Do nášho Machine Learning tímu hľadáme nového kolegu. Si skúsený programátor and nadšenec pre strojové učenie a umelú inteligenciu? V tom prípade hľadáme práve teba!”

– Michal Malý, Director of AI –

 

U nás budeš navrhovať a implementovať prístupy k riešeniu problémov v rôznych oblastiach machine learningu v súvislosti s počítačovým videním, robotikou a automatizáciou (rozpoznávanie objektov, spracovanie obrazu, filtrovanie atď.) V úzkej spolupráci s ďalšími programátormi budeš pracovať v rámci princípu “create-implement-test loop”.

 

Očakávania:

Po rýchlom zaškolení dostaneš úlohu – popísať problém. Budeme očakávať , že sa budeš veľa pýtať a definuješ problém, spravíš rýchly výskum, predstavíš riešenia ako riešiť alebo ako pristupovať k tomuto problému. Svoje riešenia nakoniec implementuješ do praxe a doladíš potrebné kroky. Ak bude potrebná optimalizácia jednotlivých krokov, tak sa proces zopakuje.

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Požiadavky

 • Rozsiahle skúsenosti s Machine Learning / Umelou Inteligenciou
 • Skúsenosti s ML frameworkami (ideálne PyTorch, Tensorflow)
 • Dobré programovacie zručnosti (C ++ alebo Python)
 • Praktické skúsenosti s ML
 • Odvaha skúšat vlastné teórie v praxi
 • Skúsenosť s počítačovým videním je veľkou výhodou

Plat

Od 2.000 - 4.000€ brutto a viac na základe skúseností a seniority

Drag files to upload

Subscribe to Photoneo news to stay up to date
Be among the first to know about news, product updates, and upcoming events

Send