Machine Learning Specialist

2.000 - 4.000 € gross

Location: Bratislava

Machine Learning Specialist / About position

You will design and implement approaches to solve problems in various fields of Machine Learning related to computer vision, robotics and automation, such as object recognition, image processing, filtering etc. You will also follow a create-implement-test loop in close cooperation with other researchers and programmers.

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Requirements

 • University education (Bachelor's degree)
 • University education (Master's degree)
 • Postgraduate (Doctorate)
 • English - Upper intermediate (B2)
 • Profound skills in Machine Learning / Artificial Intelligence
 • Experience with ML frameworks (ideally Tensorflow)
 • Good programming skills – C++ or Python
 • At least one academic work in the field of Machine Learning
 • You are not afraid to test your theories in practice

Salary

2.000 - 4.000 € gross and more according to experience

Od 2.000 - 4.000€ brutto

Miesto:Bratislava

Machine Learning Specialist / O pozícii

U nás budeš navrhovať a implementovať prístupy k riešeniu problémov v rôznych oblastiach machine learningu v súvislosti s počítačovým videním, robotikou a automatizáciou (rozpoznávanie objektov, spracovanie obrazu, filtrovanie atď.) V úzkej spolupráci s ďalšími programátormi budeš pracovať v rámci princípu “create-implement-test loop”.

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Vysokoškolské II. stupňa
 • Doktorandské
 • Anglický - Stredne pokročilý (B2)
 • Skúsenosti v oblasti machine learningu/umelej inteligencie
 • Skúsenosti s ML (ideálne Tensorflow)
 • Dobré programovacie zručnosti (C ++ alebo Python)
 • Aspoň jedna akademická práca v oblasti machine learningu
 • Odvaha otestovať svoje teórie v praxi
 • Plat

  Od 2.000 - 4.000€ brutto a viac na základe skúseností a seniority

  Drag files to upload

  Subscribe to our newsletter