Office Manager

from 1050€

Location: Bratislava

Office Manager / About position

The main responsibilities are:

 • Administrative support for the whole office
 • Communication with internal and external partners, the government institutions and otherdepartments of the company
 • Organizing and arranging business trips and providing related documents
 • Assisting employees during their business trip
 • Orders for in individual departments
 • Documentation, recording and archiving documents and contracts
 • Preparation of the team-building activities of the company
 • Receiving and recording invoices for the finance department
 • Receiving and registering and sending mail
 • Maintain the kitchens and meeting rooms
 • Inventory management system in the off

About our team

We are looking for a new Office Manager to join our HR team. You will work closely with alldepartments across Photoneo, especially help with administrative and operational tasks. The work iscreative and constantly changing, so you will definitely not be bored :-)

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Requirements

 • Secondary with school-leaving examination
 • Follow-up/Higher Professional Education
 • English language - B2

Benefits

 • flexible working time
 • home office
 • paid sick days
 • fresh fruit and pastry every week
 • MultiSportcard
 • semi-annual performance bonus payment
 • various financial gifts for the special events.

Salary

starting from 1050€

od 1050€

Miesto:Bratislava

Office Manager / O pozícii

 • Administratívna podpora pobočky
 • Komunikácia s internými a externými partnermi, štátnymi inštitúciami a jednotlivými oddeleniami
  spolo
  čnosti
 • Organizovanie a zabezpečenie služobných ciest a zabezpečovanie priľahlých dokladov
 • Objednávky pre jednotlivé oddelenia
 • Asistovanie zamestnancom počas ich služobnej cesty
 • Evidovanie a archivácia dokumentov a zmlúv
 • Príprava teambuildingových aktivít spoločnosti
 • Príjem a evidencia faktúr pre finančné oddelenie
 • Príjem a evidencia a odosielanie pošty
 • Udržiavanie kuchyniek a meetingroomiek
 • Inventarizácia majetku a skladové hospodárstvo Officu

O našom tíme

Do nášho Bratislavského HR tímu hľadáme nového asistenta pre office na úzku spoluprácu so všetkými
oddeleniami naprieč Photoneom a to hlavne v administratívnych a operatívnych úlohách. Práca je to
však kreatívna a neustále premenlivá, takže nuda nehrozí :-)

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • stredoškolské s maturitou
 • nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • Anglický jazyk - B2
 • Benefity

 • Flexibilný pracovný čas
 • Home-office
 • Sick Days
 • Čerstvé ovocie a pečivo
 • Multisport kartičky
 • Polročné finančné bonusy
 • Finančné darčeky pri významných udalostiach
 • Plat

  od 1050€

  Drag files to upload

  Subscribe to our newsletter