Handyman

900 - 1.200 € gross

Location: Bratislava

Handyman / About position

Full-time

 

“If you incline to assembling everything at home, from shelves to lamps, or if you like to take care of ICT, enjoy driving and having things in order, we have a dream job for you.”

– Ivette Lešundáková, Director of HR –

 

We are looking for a new colleague for our HR department. Given the job description and occasional lifting of heavy stuff, the position is more suitable for men (but we don’t say “no” to women either :-)).

Your regular day will include:

 • Ordering and storage of office supplies
 • Managing incoming and outgoing mail and packages
 • Other duties as required by your supervisor
 • Communication with the management of the building
 • Service and certification of the company’s technology (§21)
 • Assistance with organizing expeditions for events – transport of robots etc. (a driving license and active driver status are required)
 • BOZP documentation
 • Ad-hoc tasks across various departments, including both manual and administrative work
 • English proficiency will be of advantage for communication with suppliers and your colleagues

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Requirements

 • English language - B1
 • It is really essential that you are an active driver (driving history of at least 80.000 km) and your experience in negotiation will definitely come handy here

Salary

900 - 1.200 € gross according to experience

900 - 1.200 € brutto

Miesto:Bratislava

Handyman / O pozícii

TPP

 

“Ak si manuálne zručný, doma rád postĺkaš všetko od poličky po svietidlá, baví Ťa starať sa o techniku, šoférovať a máš rád poriadok, máme pre Teba dream job.”

– Ivette Lešundáková, Director of HR –

 

Hľadáme nového kolegu na naše HR oddelenie. Vzhľadom na povahu práce a príležitostné prenášanie ťažších bremien je táto pozícia vhodnejšia pre muža (ale ženám sa nebránime :-)).

Tvoj bežný deň bude zahŕňať:

 • Objednávanie, skladovanie a organizovanie kancelárskych potrieb
 • Správa prichádzajúcich a odchádzajúcich balíkov a pošty
 • Ďalšie úkony podľa pokynov zamestnávateľa
 • Komunikácia so správou budovy
 • Servis a certifikácia firemnej techniky (§21)
 • Pomoc pri organizácií výprav na eventy – zvážanie robotov a pod. (vodičský preukaz a aktívny vodič je podmienkou)
 • Dokumentácia BOZP
 • Ad-hoc pomoc naprieč oddeleniami s ľahkou manuálnou ale aj administratívnou prácou
 • Anglický jazyk bude Tvojou výhodou pri komunikácii s dodávateľmi i kolegami

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Anglický jazyk - B1
 • Je naozaj dôležité, aby si bol aktívnym vodičom (najazdených aspoň 80.000 km), a ak máš skúsenosti s vyjednávaním s majstrami, u nás ich určite uživíš :-)
 • Plat

  900 - 1.200 € brutto v závislosti od skúseností

  Drag files to upload

  Develop your projects with special deal for Bin Picking Studio