Operations Assistant

From 1.200 EUR gross

Location: Bratislava

Operations Assistant / About position

 • provide administrative support along with clerical tasks that aid the daily business operations of an organization
 • act as a back-up in performing business and administrative duties
 • support various managers in managing and resolving operational issues
 • order, store and organize office supplies
 • manage incoming and outgoing letters and packages
 • reconcile payments and receipts to various parties on time
 • maintain logs and spreadsheets for various office activities
 • be responsible for enforcing company policies and procedures within the office

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Requirements

 • fluent English
 • experience in a business work environment preferred
 • excellent verbal and written communication skills
 • proficiency in G Suite applications
 • attention to detail

Salary

From 1.200 EUR and more according to your experience

Od 1.200€ brutto

Miesto:Bratislava

Operations Assistant / O pozícii

 • administratívna podpora a činnosti zabezpečujúce plynulý chod celej spoločnosti

 • pôsobenie ako back-up pri riešení rôznych business a administratívnych činností

 • podpora rôznych manažérov pri riadení a riešení rôznych problémov

 • objednávanie, skladovanie a organizovanie kancelárskych potrieb

 • správa prichádzajúcich a odchádzajúcich balíkov a pošty

 • zodpovednosť za zladenie platieb a priľahlých dokladov

 • vedenie dokumentácie a tabuliek pre rôzne činnosti v rámci office

 • zodpovednosť za presadzovanie organizačných zásad a postupov

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • plynulá angličtina
 • skúsenosť s podnikateľským prostredím výhodou
 • výborné komunikačné schopnosti
 • znalosť G Suite aplikácií
 • zmysel pre detail
 • Plat

  Od 1.200€ brutto a viac na základe skúseností

  Drag files to upload

  Looking for robot intelligence?
  Check out Bin Picking Studio