Process Engineer

From 2.200 € gross

Location: Bratislava

Process Engineer / About position

Full-time

 

Photoneo is looking for an experienced Process Engineer who will help us implement a new system across the whole organisation.

Your tasks and duties will include:

 • System management of Jira and Odoo (Modules: Manufacturing, Inventory, Purchase, Quality)
  • Implementation of current processes
  • Optimisation of the processes
  • Ad hoc changes based on the user requests
  • Setup of reporting tools according to requirements (internal and external)
  • Updating the systems according to new changes
  • Creating and updating documentation for the modules 
 • Analysis of the processes and activities of the individual departments outside of Jira and Odoo
  • Creating documentation for these processes
  • Optimisation of these processes
  • Making proposals for possible implementation of processes into one of the existing systems

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Requirements

 • University education: 1st, 2nd or 3rd degree
 • SAP - advanced user
 • Microsoft Dynamics NAV - advanced user
 • Jira - advanced user
 • Proficiency in at least one CRM system (Jira, Microsoft Dynamics, SAP)
 • Odoo user is a plus
 • Experience in process analysis
 • English written and spoken

Salary

From 2.200 € gross

Od 2.200 € brutto

Miesto:Bratislava

Process Engineer / O pozícii

TPP

 

Photoneo hľadá skúseného procesného inžiniera, ktorý by nám pomohol implementovať nový systém naprieč celou organizáciou.

Náplňou tvojej práce bude:

 • Správa systému Jira a Odoo (moduly Manufacturing, Inventory, Purchase, Quality)
  • Implementácia aktuálnych procesov
  • Optimalizácia procesov
  • Ad hoc úpravy na základe požiadaviek používateľov
  • Nastavenie reportingu podľa požiadaviek (interných aj externých)
  • Aktualizácia systému pri zmenách v procesoch
  • Vytvorenie a aktualizácia užívateľskej dokumentácie k jednotlivým modulom
 • Analýza procesov a činností jednotlivých oddelení spravovaných mimo systémov Jira a Odoo
  • Zdokumentovanie týchto procesov
  • Optimalizácia týchto procesov
  • Návrh na možnú implementáciu procesov do jedného z existujúcich systémov

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Vysokoškolské vzdelanie 1., 2. a 3. stupňa
 • SAP - pokročilý
 • Microsoft Dynamics NAV - pokročilý
 • Jira - pokročilý
 • Pokročilá znalosť aspoň jedného CRM systému (Jira, Microsoft Dynamics, SAP)
 • Znalosť Odoo je výhodou
 • Skúsenosti s analýzou procesov
 • Anglický jazyk slovom aj písmom
 • Plat

  Od 2.200 € brutto

  Drag files to upload

  Develop your projects with special deal for Bin Picking Studio