Procurement Specialist / Senior Buyer

From 1.400€ gross

Location: Bratislava

Procurement Specialist / Senior Buyer / About position

Procurement specialists are responsible for evaluating suppliers in order to find the best deals possible on goods that are needed for business operations. This will involve meetings with sales managers and negotiating contracts.

* Works within a given budget to create and negotiate all the important components for our state-of-the-art 3D scanners, MotionCams and Autonomous Robot Vehicles

* Compares prices amongst various vendors in order to make sound purchasing decisions

* Ensures that products are delivered in a timely manner and that the quality of the goods received is satisfactory

* Negotiates with contractors on the price, mode of shipping and delivery time

* Evaluates the performance of certain vendors in order to decide whether to continue buying from them and find alternatives or not

* Inventories items in order to determine which ones need to be purchased

* Keeping track of data concerning inventory and order amounts

* Supervise and coach other buyers

* Prepare cost tracking and cost reduction projects

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Requirements

 • Secondary with school-leaving examination
 • University education (Bachelor's degree)
 • University education (Master's degree)
 • Postgraduate (Doctorate)
 • English - Upper intermediate (B2)
 • Strong negotiation skills
 • Good verbal and written communication skills
 • Capability to stay within a given budget
 • Strong math skills
 • Knowledge of inventory management

Salary

From 1.400€ gross and much more according to experience

Od 1.400€ brutto

Miesto:Bratislava

Procurement Specialist / Senior Buyer / O pozícii

Ako špecialista nákupu u nás budeš zodpovedný za hľadanie dodávateľov s cieľom nájsť najlepšie možné ponuky na komponenty, ktoré sú potrebné pre výrobu našich produktov. To zahŕňa stretnutia s obchodnými zástupcami a vyjednávacie rokovania.

 •  Práca v rámci stanoveného rozpočtu na nákup všetkých dôležitých komponentov pre naše 3D skenery, MotionCams a autonómne robotické vozidlá
 •  Porovnávanie cien medzi rôznymi dodávateľmi, aby bolo možné rozhodovať o kúpe najlepších komponentov
 •  Zabezpečenie, aby boli výrobky dodané včas a v primeranej kvalite
 •  Vyjednávanie s dodávateľmi o cene, spôsobe dopravy a dodacej lehote
 •  Vyhodnocovanie výkonnosti dodávateľov, aby sa mohlo rozhodnúť, či sa od nich budú komponenty nakupovať aj naďalej, alebo či sa budú hľadať alternatívy
 •  Vedenie údajov o zásobách a objednávkach a vyhodnocovanie, ktoré komponenty je nutné zakúpiť
 •  Tréning a dohľad nad ostatnými nákupcami
 •  Sledovanie nákladov a vypracovanie plánu znižovania týchto nákladov

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Stredoškolské s maturitou
 • Nadstavbové/vyššie odborné vzdelanie
 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Vysokoškolské II. stupňa
 • Doktorandské
 • Anglický - Stredne pokročilý (B2)
 • Silné vyjednávacie schopnosti
 • Dobré verbálne a písomné komunikačné zručnosti
 • Schopnosť vedieť sa pohybovať v rámci stanoveného rozpočtu
 • Dobré matematické schopnosti
 • Znalosť skladového hospodárstva
 • Plat

  Od 1.400€ brutto a viac na základe skúseností a seniority

  Drag files to upload

  Subscribe to our newsletter