Production Team Leader for AMR

Back to all open positions

1.900 € gross

Location: Bratislava

Production Team Leader for AMR / About position

“Photoneo developed its own universal autonomous mobile robotic platform named Phollower. Now we are looking for an experienced colleague who will prepare and manage the production of this AMR (autonomous mobile robot) and have a responsibility for his/her team.”

– Juraj Bebjak, Director of Manufacturing –

 

Your tasks on this greenfield project will include:

 • 30% Responsibility for the realization of the production process of the AMR and its addons
 • 20% Responsibility for the production process of the AMR
 • 20% Provision of production materials and parts for securing a smooth production of the AMR
 • 10% Cooperation with the design team on the improvements of the AMR
 • 10% Designing and securing quality standards of the production
 • 10% Building, mentoring, and leading the AMR production team

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Requirements

 • Education: Secondary with school-leaving examination
 • Follow-up/Higher professional education
 • University education (Bachelor's degree)
 • University education (Master's degree)
 • Postgraduate (Doctorate)
 • Language skills: English - Upper intermediate (B2)
 • Production controlling - advanced
 • Planning of production - advanced
 • Previous experience with managing production processes and teams
 • Goal orientation and ability to meet deadlines
 • Analytical thinking
 • Experience with mobile robotics is of advantage
 • Experience in automation is of advantage

Salary

1.900 € gross and more according to experience

1.900 € brutto

Miesto:Bratislava

Production Team Leader for AMR / O pozícii

„Photoneo vyvinulo vlastnú univerzálnu robotickú platformu pomenovanú Phollower. Momentálne hľadáme skúseného kolegu, ktorý by nám pomohol s prípravou a manažovaním výroby pre toto AMR (autonomous mobile robot) a mal zodpovednosť za tím.“

– Juraj Bebjak, Director of Manufacturing –

 

Úlohy na tomto „greenfield” projekte pozostávajú z:

 • 30% Spoluzodpovednosť  za návrh a realizáciu výrobného procesu AMR (autonomous mobile robot) a prislúchajúcich addonov 
 • 20% Zodpovednosť za výrobný proces AMR a plnenie jeho cieľov 
 • 20% Zabezpečenie výrobného materiálu na plynulú prevádzku s Procurement oddelením 
 • 10% Spolupráca s konštrukčným tímom pri zlepšovaní a modifikácii AMR
 • 10% Návrh a zabezpečovanie implementácie štandardov kvality výroby 
 • 10% Vybudovanie a následne vedenie tímu AMR a starostlivosť o príjemnú a motivujúcu atmosféru

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Vyššie odborné vzdelania
 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Vysokoškolské II. stupňa
 • Vysokoškolské III. stupňa
 • Anglický jazyk - Stredne pokročilý (B2)
 • Kontrola výroby
 • Plánovanie výroby
 • Predošlé skúsenosti s riadením výrobného procesu a tímu
 • Orientácia na cieľ a analytické myslenie
 • Skúsenosť s mobilnou robotikou je výhodou
 • Skúsenosť s automatizáciou je výhodou
 • Plat

  1.900 € brutto a viac na základe skúseností

  Drag files to upload

  Subscribe to Photoneo news to stay up to date
  Be among the first to know about news, product updates, and upcoming events

  Send

  Get your first MotionCam-3D
  and join the revolution

  Contact us to find out more