Project Manager for Mobile Robotics

Back to all open positions

2.200 € gross

Location: Bratislava

Project Manager for Mobile Robotics / About position

“Photoneo developed its own universal mobile robotic platform named Phollower. We are looking for a colleague with experience in mobile robotics to help coordinate activities from the project point of view and also to contribute to the product itself. There is a lot going on such as engineering of new addons, manufacturing, product presentations, research and software development, safety matters and certification, and much more. The job is complex and challenging but you will get a chance to influence the product and build complete knowledge of the subject.”

– Adrián Krátky, Director of Robot Vision – 

 

Your tasks and responsibilities will include:

 • Project planning and coordination of the development
 • Project team coordination
 • Requirements gathering and manufacturing process documentation at the customer’s location
 • Comparative analysis of competition
 • Creation and maintenance of the training package, including training sessions
 • Documentation maintenance
 • Product presentations
 • Communication with customers
 • Project management of deliveries
 • Running and governance of the business management system in related areas
 • Facilitating and documenting communication between all stakeholders. Planning and leading meetings.
 • Being able to participate in any of the following technical subjects is of big advantage. Having no experience in them is also ok.
  • Construction
  • Research
  • PLC programming
  • Motion control
  • Programing backend or web-based frontend
  • Electrical engineering

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Requirements

 • University education (Bachelor's degree)
 • English: C1
 • Experience: 2-3 years
 • Ability to learn new things
 • Communicative
 • Knowledge of mobile robotics
 • Experience with automation is of advantage
 • Analytical thinking
 • Goal-orientated, willing to investigate, troubleshoot and drive solutions to issues detected in the software system
 • Ability to meet deadlines

Salary

From 2.200 € gross and more according to experience

2.200 € brutto

Miesto:Bratislava

Project Manager for Mobile Robotics / O pozícii

„Firma Photoneo vynašla vlastnú univerzálnu robotickú platformu pomenovanú Phollower. Hľadáme kolegu, skúseného v mobilnej robotike, aby nám pomohol koordinovať projektové aktivity. Na projekte sa toho veľa deje od projektovania nových addonov cez ich výrobu po produktové prezentácie. Je to komplexná a náročná rola, ale budeš mať možnosť ovplyvniť smerovanie projektu a získať expertízu v obore.“

– Adrián Krátky, Director of Robot Vision – 

 

Tvojou úlohou bude:

 • Projektové plánovanie a koordinácia rozvoja
 • Projektová koordinácia tímov
 • Zhromažďovanie požiadaviek a dokumentácie výrobných procesov u klienta
 • Komparatívna analýza konkurencie
 • Vytvorenie tréningového plánu
 • Udržiavanie dokumentácie
 • Produktové prezentácie
 • Komunikácia so zákazníkmi
 • Projektové riadenie dodávok
 • Riadenie projektového manažmentu v určitých oblastiach
 • Komunikácia  a dokumentovanie komunikácie medzi zúčastnenými stranami a vedenie meetingov
 • Skúsenosť s nasledujúcimi technickými otázkami je veľkou výhodou:
  • Konštrukcia
  • Výskum
  • PLC programovanie
  • Ovládanie pohybu
  • Programovanie backendu alebo webové frontend programovanie
  • Elektrotechnika

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • Anglický jazyk: C1
 • Orientácia na cieľ a analytické myslenie
 • Skúsenosť s mobilnou robotikou je výhodou
 • Skúsenosť s automatizáciou je výhodou
 • Plat

  2.200 € brutto a viac na základe skúseností

  Drag files to upload