Researcher & Developer (3D Sensing)

From 2.000€ gross

Location: Bratislava

Researcher & Developer (3D Sensing) / About position

“Researcher & developer at Photoneo understands what it really means “to see in 3D”. Come and see the state-of-the-art knowledge of machine vision, software development, physics and optics integrated into unique and awarded-winning products! Ready to put your hand to work?”

– Marcel Švec, Director of 3D Sensing –

 

Researcher & developer is responsible for improving the 3D scanning algorithms and performance of the 3D devices. He/she studies deeply the necessary theory in physics, optics, computer vision and software engineering and proposes novel solutions to push the boundaries of 3D vision. He/she focuses on the practical aspects of their work and efficient implementation of proposed solutions.

 • Analysis and proposal of new solutions to improve the performance and quality
 • of 3D sensing
 • Deep technical understanding of the company’s products
 • Continuous education in machine vision
 • Sharing knowledge with colleagues
 • Implementing or improving existing features
 • Writing well-designed, testable code
 • Tutoring junior team members

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Requirements

 • University education (Bachelor's degree)
 • University education (Master's degree)
 • Postgraduate (Doctorate)
 • English - Upper intermediate (B2)
 • C++ - advanced
 • Analytical thinking
 • Team spirit

Salary

From 2.000€ gross and more according to the experience

Od 2.000€ brutto

Miesto:Bratislava

Researcher & Developer (3D Sensing) / O pozícii

“R&D vývojár vo Photoneo rozumie, čo to naozaj znamená vidieť v 3D. Príď a spoznaj špičkové vedomosti zo strojového videnia, softvérového developmentu, fyziky a optiky, integrované do unikátnych, svetovo ocenených produktov! Si pripravený priložiť ruku k dielu?”

– Marcel Švec, Director of 3D Sensing –

 

Researcher & Developer je zodpovedný za zlepšenie 3D skenovacích algoritmov a výkon 3D zariadení. Študuje potrebnú teóriu vo fyzike, optike, počítačovom videní a softvérovom inžinierstve a navrhuje nové riešenia, ktoré posunú hranice 3D videnia. Zameriava sa na praktické aspekty ich práce a efektívnu implementáciu navrhovaných riešení.

* Analýza a návrh nových riešení na zlepšenie výkonu a kvality 3D skenovania

* Pochopenie a poznanie technických produktov spoločnosti

* Nepretržité vzdelávanie v oblasti počítačového videnia

* Zdieľanie poznatkov s kolegami

* Implementácia a zlepšenie existujúcich funkcií

* Písanie testovateľného kód

* Školenie ostatných členov tímu

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Vysokoškolské II. stupňa
 • Doktorandské
 • Anglický - Stredne pokročilý (B2)
 • C++ - pokročilý
 • Analytické myslenie
 • Tímový duch
 • Plat

  Od 2.000€ brutto a viac na základe skúseností a seniority

  Drag files to upload

  Develop your projects with special deal for Bin Picking Studio