Sales Manager

1.900 € gross

Location: Bratislava

Sales Manager / About position

Start date: from 1 July 2020

 

At Photoneo, we produce the best 3D scanners and 3D cameras in the world. Our technologies find their use across all continents. We are currently expanding our top sales team, in which the suitable candidate will not only apply his/her strong business background but also interest in and insight into the latest technologies.

Your tasks and responsibilities will include:

 •  Meeting or exceeding sales goals
 •  Generating leads
 •  Establishing new client relationships and developing and maintaining the existing ones
 •  Promoting the company’s products to potential customers
 •  Preparing sales contracts and negotiating orders
 •  Maintaining the client documentation
 •  Analysing the market potential, sales tracking and reporting
 • Supply management with consideration of customers needs and interests
 • Participation in exhibitions and fairs
 • Identifying new business opportunities

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Requirements

 • High school with leaving examination
 • University education (Bachelor's degree)
 • University education (Master's degree)
 • Postgradial (Doctorate)
 • English - upper intermediate (B2)
 • Driving licence - B category

Salary

1.900 € gross + commissions

1.900 € brutto

Miesto:Bratislava

Sales Manager / O pozícii

Dátum nástupu: od 1.7.2020

 

Vo Photoneo vyrábame najlepšie 3D skenery a 3D kamery na svete a tieto technológie si nachádzajú uplatnenie po všetkých kontinentoch. Momentálne rozširujeme náš špičkový Sales tím, kde vhodný kandidát uplatní nielen svoj silný obchodný background ale aj záľubu a prehľad v najnovších technológiach.

Tvojimi úlohami bude:

 •  Plnenie (alebo presahovanie) predajných cieľov
 • Generovanie leadov
 •  Nadväzovanie nových vzťahov s klientmi a rozvíjanie a udržiavanie tých existujúcich
 • Propagácia produktov spoločnosti potenciálnym zákazníkom
 • Príprava kúpnych zmlúv a rokovania o objednávkach
 • Udržiavanie klientskej dokumentácie
 •  Analýza potenciálu trhu, sledovanie predaja a reporting
 •  Riadenie dodávok vzhľadom na potreby a záujmy zákazníkov
 •  Účasť na výstavách a veľtrhoch
 •  Identifikácia nových obchodných príležitostí

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Stredoškolské vzdelanie s maturitou
 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
 • Anglický jazyk - stredne pokročilý (B2)
 • Vodičský preukaz skupiny B
 • Plat

  1.900 € brutto + bonusová zložka

  Drag files to upload

  Develop your projects with special deal for Bin Picking Studio