Head of Sales Process Management

1.500 - 2.500€ gross

Location: Bratislava

Head of Sales Process Management / About position

This job is suitable for a candidate with experience as a Sales Manager, Senior Sales Consultant, Sales Support / Executive Assistant to the Sales Manager, who has real experience in implementing business strategies and coordinating business processes and projects through internal departments and external partners.

In this position, you will use your strategic thinking to prepare business strategies, organizational and communication skills in the process of implementing these strategies and your enthusiasm for business in a company that is selling the best 3D scanners and cameras in the world.

 • Cooperation on the strategy preparation
 • Participation in setting up processes
 • Collaboration with our business partners worldwide
 • CRM administration
 • Preparation of necessary reports, presentations and materials for the company management and Sales Team

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Requirements

 • Secondary with school-leaving examination
 • University education (Bachelor's degree)
 • University education (Master's degree)
 • Good communication skills in English (C1)
 • Microsoft Excel - advanced
 • Microsoft PowerPoint - advanced
 • Microsoft Word - advanced
 • Experience with sales and business strategies

Salary

1.500 - 2.500€ gross

1.500 - 2.500€ brutto

Miesto:Bratislava

Head of Sales Process Management / O pozícii

V tejto pracovnej výzve sa uplatní kandidát so skúsenosťami ako sales manager, senior sales konzultant, sales support/ výkonný asistent obchodného riaditeľa, ktorý má reálne skúsenosti s implementáciu obchodných stratégií a koordináciou obchodných procesov a projektov skrz interné oddelenia a externých partnerov.

Na tejto pozícií využije svoje strategické myslenie pri príprave obchodných stratégií, organizačné a komunikačné schopnosti pri ich implementácií a nadšenie pre obchod v spoločnosti predávajúcej najlepšie 3D skenery a kamery na svete.

 • Spolupráca na príprave stratégie
 • Participácia pri nastavovaní procesov
 • Spolupráca s našimi obchodnými partnermi po celom svete
 • CRM administrácia
 • Príprava nevyhnutných reportov, prezentácií a materiálov pre vedenie spoločnosti a sales team

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Stredoškolské s maturitou
 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Vysokoškolské II. stupňa
 • Dobré komunikačné schopnosti v angličtine (C1)
 • Microsoft Excel - pokročilý
 • Microsoft PowerPoint - pokročilý
 • Microsoft Word - pokročilý
 • Skúsenosti s predajom a obchodnými stratégiami
 • Plat

  1.500 - 2.500€ brutto

  Drag files to upload

  Subscribe to our newsletter