Senior Software Developer (C++)

From 3.000€ gross

Location: Bratislava

Senior Software Developer (C++) / About position

Your role will be to develop and maintain a vision system application used to configure a complex industry process in a simple and user-friendly way. You will also continue enriching the application with new, fancy features.

* Functional and technical design of the application

* Creating and maintaining documentation

* Technical implementation according to specifications

* Working according to a tasks pool assigned by the project leader

* Understanding business requirements

* Proposing new functionalities

* Reviewing and creating the user documentation

* Working towards departmental and project deadlines

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Requirements

 • University education (Bachelor's degree)
 • University education (Master's degree)
 • Postgraduate (Doctorate)
 • C++ - advanced
 • Knowledge of and experience in C++
 • Experience in at least one of the following: hardware projects (might be hobby projects), OpenCV, Point Cloud Library, computer vision
 • Ability to “get things done”
 • Basic user of Linux system
 • Experience with Python
 • Experience with Source Control Management tools (git, subversion, etc.)
 • Ability to learn new things
 • Communicative
 • Written and spoken English
 • Analytical thinking
 • Goal-oriented, willing to investigate, troubleshoot and drive the solution of issues found in the software system
 • Ability to work towards deadlines

Salary

From 3.000€ gross. The final salary will depend on the level of individual experience of the candidate.

Od 3.000€ brutto

Miesto:Bratislava

Senior Software Developer (C++) / O pozícii

Tvojou úlohou bude vyvíjať a udržiavať webové aplikácie s jednoduchým používateľským prostredím, ktoré sa budú používať na nastavenie zložitého výrobného procesu. Navyše sa budeš podieľať aj na tvorbe nových funkcionalít.

 •  Funkčný a technický dizajn aplikácie
 •  Tvorba a údržba technickej a užívateľskej dokumentácie
 •  Technická implementácia podľa špecifikácií
 •  Návrh nových funkcionalít

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Vysokoškolské II. stupňa
 • Doktorandské
 • Anglický - stredne pokročilý (B2)
 • C++ - pokročilý
 • Skúsenosť s aspoň jedným z nasledujúcich: hardvérové projekty (môžu byť aj hobby projekty), OpenCV, Point Cloud Library, počítačové videnie
 • Základné užívateľské schopnosti si systémom Linux
 • Skúsenosti s Python
 • Skúsenosť s revíznymi systémami - SCM tools (Git, Subversion atď.)
 • Schopnosť veci dokončiť
 • Schopnosť učiť sa nové veci
 • Komunikatívnosť
 • Analytické myslenie
 • Schopnosť a chuť hľadať riešenia vzniknutých problémov na softvérovej úrovni
 • Schopnosť dodržiavať stanovené termíny
 • Plat

  Od 3.000€ brutto. Konečný plat sa bude odvíjať od skúseností kandidáta.

  Drag files to upload

  Develop your projects with special deal for Bin Picking Studio