Software Tester Junior

From 1.200 € gross

Location: Bratislava

Software Tester Junior / About position

Your career at Photoneo will start with a training on how to operate our software. Afterwards, your primary responsibility will be to validate the reliability of new SW releases and thus contribute to keeping our commitment to provide the best-in-class machine vision software to our customers. Your initiatives and improvements proposals are welcome along the way.

* Creating and maintaining testing and regress test scenarios for software projects

* Conducting and evaluating testing scenarios before public releases

* Writing and executing automated test scripts

* Running manual and automated tests in different environments

* Using internal issue/bug tracking tool for writing bug reports

* Reviewing user documentation

* Meeting deadlines

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Requirements

 • University education (Bachelor's degree)
 • University education (Master's degree)
 • Postgraduate (Doctorate)
 • English - Upper intermediate (B2)
 • Python - basic
 • UNIX/Linux - basic
 • Experience with software testing and testing automation is of advantage
 • Drive to learn new stuff
 • Analytical thinking
 • Ability to meet deadlines, willingness to investigate, troubleshoot and drive solutions of detected issues

Salary

From 1.200 € gross and more according to experience

Od 1.200€ brutto

Miesto:Bratislava

Software Tester Junior / O pozícii

Tvoja kariéra vo Photoneo začne školením o tom, ako ovládať náš softvér. Neskôr bude tvojou primárnou úlohou potvrdiť spoľahlivosť nových verzií softvéru, aby sme mohli našim zákazníkom dodať najlepší softvér pre počítačové videnie. Tvoja iniciatíva a nápady na zlepšenia sú vítané.

 •  Vytváranie a udržiavanie testovacích a regresných scenárov v testovacom prostredí
 •  Vedenie a vyhodnocovanie testovacích scenárov pred zverejnením softvéru
 •  Písanie a vykonávanie automatizovaných testovacích skriptov
 •  Spustenie manuálnych a automatizovaných testov v rôznych prostrediach
 •  Používanie interného nástroja na sledovanie chýb a písanie správ o týchto chybách
 •  Kontrola užívateľskej dokumentácie

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Vysokoškolské II. stupňa
 • Doktorandské
 • Anglický - stredne pokročilý (B2)
 • Python - základy
 • UNIX/Linux - základy
 • Skúsenosti s testovaním softvéru a automatizáciou testovania výhodou
 • Chuť učiť sa nové veci
 • Analytické myslenie
 • Ochota hľadať riešenia vzniknutých problémov
 • Schopnosť dodržiavať termíny
 • Plat

  Od 1.200€ brutto a viac na základe skúseností a seniority

  Drag files to upload

  Develop your projects with special deal for Bin Picking Studio