Technical Consultant

Back to all open positions

Salary: 1.500 € gross

Location: Bratislava

APPLY

Technical Consultant / About position

“Your goal will be to become a respected, value-adding partner for our customers. We will train you as an advanced user of our hardware and software. You will be responsible for receiving customer queries, leading to a quick and complete resolution to maintain a high level of satisfaction of our customers. You will have an opportunity to propose and execute activities that you believe will improve the quality of our customer service in the area of vision-guided robotics & 3D vision and extend our knowledge base.”

– Adrián Krátky, Director of Robot Vision – 

 

Your duties and tasks will include:

 • Consulting technical problems with customers
 • Monitoring the customer inquiries backlog
 • Resolving customer queries
 • Involving Photoneo software engineers to participate in the resolution
 • Categorization of customer queries for further analyses
 • Building a customer self-service database of documents
 • Translating repetitive customer issues to further software improvements
 • Updating customers on the resolution progress
 • Tracking the support team Service Level Agreement
 • Remote assistance
 • Optional opportunity to travel to the customer’s site

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Requirements

 • Education: Bachelor degree
 • Graduate or university student
 • Ability to learn new things
 • Curious and self-motivated
 • Passion for physics, mathematics or optics
 • Communicative
 • Written and spoken English (C1)
 • Proficiency in German or Chinese language is of advantage
 • Analytical thinking
 • Goal-orientated, willing to investigate, troubleshoot and drive the solution to issues found in the software system
 • Ability to meet deadlines
 • Experience with a support role is of advantage but not required
 • An optional alternative is to work during the US or China daytime hours

Salary

1.500 € gross and more according to experience

Plat: 1.500 € brutto

Miesto:Bratislava

PRIHLÁSIŤ

Technical Consultant / O pozícii

„Tvojím cieľom vo Photoneu bude stať sa rešpektovaným partnerom pre našich zákazníkov. Vyškolíme ťa, aby si náš software aj hardware vedel ovládať na expertnej úrovni. Budeš zodpovedný za starostlivosť o našich zákazníkov. Tvojou misiou bude rýchlo a efektívne vyriešiť každú ich otázku či problém, aby sme si zachovali čo najvyššiu úroveň spokojnosti našich zákazníkov. Okrem toho budeš mať možnosť navrhovať a vykonávať aktivity, o ktorých si presvedčený, že zlepšia kvalitu služieb zákazníkom v oblasti robotických aplikácií s robotickým videním.“

– Adrián Krátky, Director of Robot Vision – 

 

Tvojou úlohou bude:

 • Konzultovanie technických problémov so zákazníkmi
 • Monitorovanie nevybavených požiadaviek
 • Riešenie otázok zákazníkov
 • Kooperácia s našimi softvérovými inžiniermi pri riešení problémov, ktoré eskalujú do Level 2 a Level 3
 • Kategorizácia otázok zákazníkov pre ďalšie analýzy
 • Budovanie databázy dokumentov o predaji služieb zákazníkom
 • Posúvanie opakujúcich sa problémov so zákazníkmi na ďalšie vylepšenia softvéru príslušným tímom
 • Aktualizácia informácií o postupe riešenia problémov
 • Trackovanie SLA tímu podpory
 • Pomoc na diaľku
 • Možnosť cestovať priamo k zákazníkovi

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Požiadavky

 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • Plynulá angličtina slovom aj písmom (C1)
 • Znalosť nemeckého alebo čínskeho jazyka výhodou
 • Vášeň pre matematiku, fyziku alebo optiku
 • Schopnosť učiť sa nové veci
 • Zvedavosť a sebamotivácia
 • Komunikatívnosť
 • Analytické myslenie
 • Orientácia na cieľ a ochota dotiahnuť veci do konca v softvérovom systéme
 • Schopnosť dodržiavať termíny
 • Skúsenosti s prácou v tíme podpory sú výhodou, ale nevyžadujú sa
 • Možnosť pracovať aj podľa pracovného času v USA alebo Číne

Plat

1.500 € brutto a viac na základe skúseností

Drag files to upload

Subscribe to Photoneo news to stay up to date
Be among the first to know about news, product updates, and upcoming events

Send