Technical Consultant

Your goal will be to become a respected, value-adding partner for our customers. We will train you as an advanced user of our hardware and software. You will be responsible for receiving customer queries, leading to a quick and complete resolution to maintain a high level of satisfaction of our customers. You will have an opportunity to propose and execute activities you do believe will improve the quality of customer service in the area of vision-guided robotics and 3D vision and extend our knowledge base.

Core responsibilities

 • Consulting of technical problems with customers
 • Monitoring customer inquiries backlog
 • Resolving customer queries
 • Involving Photoneo software engineers to participate in the resolution
 • Categorization of customer queries for further analyzes
 • Building a customer self-service database of documents
 • Translating repetitive customer issues to further software improvements
 • Updating customer on the progress of resolution
 • Tracking support team Service Level Agreement
 • Remote assistance
 • Optional opportunity to travel to the customer site

Requirements

 • Written and spoken English
 • Proficiency in German or Chinese language is of advantage
 • Analytical thinking
 • Goal-orientated, willing to investigate, troubleshoot and drive the solution to issues found in the software system
 • Ability to meet deadlines
 • Experience with a support role is of advantage but not required
 • An optional alternative is to work during the US or China daytime hours
 • Passion in physics, mathematics or optics

Essential attributes

 • Curious and self-motivated
 • Ability to learn new things
 • Communicative

Benefits

 • Trainings & Development
 • Friendly atmosphere
 • Health Care Benefit
 • Relax & Spa Benefit
 • Commuting contributions
 • Multisport card
 • Work& Office Comfort
Apply for this position

Tvojím cieľom vo Photoneu bude stať sa rešpektovaným partnerom pre našich zákazníkov. Vyškolíme ťa, aby si náš software aj hardware vedel ovládať na expertnej úrovni. Budeš zodpovedný za starostlivosť o našich zákazníkov. Tvojou misiou bude rýchlo a efektívne vyriešiť každú ich otázku či problém, aby sme si zachovali čo najvyššiu úroveň spokojnosti našich zákazníkov. Okrem toho budeš mať možnosť navrhovať a vykonávať aktivity, o ktorých si presvedčený, že zlepšia kvalitu služieb zákazníkom v oblasti robotických aplikácií s robotickým videním.

Core responsibilities

 • Konzultovanie technických problémov so zákazníkmi
 • Monitorovanie nevybavených požiadaviek
 • Riešenie otázok zákazníkov
 • Kooperácia s našimi softvérovými inžiniermi pri riešení problémov, ktoré eskalujú do Level 2 a Level 3
 • Kategorizácia otázok zákazníkov pre ďalšie analýzy
 • Budovanie databázy dokumentov o predaji služieb zákazníkom
 • Posúvanie opakujúcich sa problémov so zákazníkmi na ďalšie vylepšenia softvéru príslušným tímom
 • Aktualizácia informácií o postupe riešenia problémov
 • Trackovanie SLA tímu podpory
 • Pomoc na diaľku
 • Možnosť cestovať priamo k zákazníkovi

Requirements

 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • Angličtina slovom aj písmom (B2)
 • Znalosť nemeckého alebo čínskeho jazyka výhodou
 • Vášeň pre matematiku, fyziku alebo optiku
 • Analytické myslenie
 • Orientácia na cieľ a ochota dotiahnuť veci do konca v softvérovom systéme
 • Schopnosť dodržiavať termíny
 • Skúsenosti s prácou v tíme podpory výhodou, ale nevyžadujú sa
 • Možnosť pracovať aj podľa pracovného času v USA alebo Číne

Essential attributes

 • Schopnosť učiť sa nové veci
 • Zvedavosť a sebamotivácia
 • Zvedavosť a sebamotivácia

Benefits

 • Trainings & Development
 • Friendly atmosphere
 • Health Care Benefit
 • Relax & Spa Benefit
 • Commuting contributions
 • Multisport card
 • Work& Office Comfort
Apply for this position