Technical Design and Construction Engineer

Back to all open positions

1.600 € gross

Location: Bratislava

Technical Design and Construction Engineer / About position

“We have a new, exciting opportunity for Design Engineers who are specialized or interested in robotics and technical design.
The Technical Design and Construction Engineer at Photoneo will be responsible for the technical design of single-purpose machines as well as the design of complex machines such as autonomous mobile robots, multifunctional addons, and robotic cells. You will be working closely with the mechatronics team and software engineering teams.”

– Adrián Krátky, Director of Robot Vision – 

 

Your tasks and responsibilities will include:

 • Collect requirements of the machine
 • Accomplish assigned tasks
 • Estimate the duration of the tasks
 • Clearly define and document the scope of the requirements
 • Produce documentation
 • Work towards departmental and project deadlines
 • Work on multiple projects simultaneously
 • Propose a new functionality based on customer needs
 • Attend customer onsite meetings
 • Support customer questions and inquiries
 • Manufacture prototypes
 • Communicate with suppliers and the procurement department regarding parts ordering
 • Oversee the certification process of any kind if required

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Requirements

 • University education - Bachelor's degree
 • University education - Master's degree
 • Postgraduate - Doctorate
 • Active English - Upper intermediate (B2)
 • SolidWorks - advanced
 • High drive for resolution and completion of projects
 • Education in the area of construction design
 • Prior experience with at least one of following: Solid Works / Catia / Autodesk Fusion 360 / Solid Edge

Salary

1.600 € gross and more according to experience

1.600 € brutto

Miesto:Bratislava

Technical Design and Construction Engineer / O pozícii

„Máme novú zaujímavú ponuku pre technických dizajnérov, ktorí majú špecializáciu alebo chuť pracovať v robotike. Náš nový kolega bude zodpovedný za technický dizajn jednoúčelových strojov a tiež za dizajn komplexných strojov, ako sú mobilné roboty, multifunkčné addony a robotické bunky. Bude úzko spolupracovať s mechatronickým a softwarovým tímom.“

– Adrián Krátky, Director of Robot Vision – 

 

Tvoja rola bude zastrešovať:

 • Zbieranie informácií ohľadom strojov
 • Odhadovanie času na splnenie jednotlivých úloh
 • Jasné zadefinovanie a zdokumentovanie rozsahu požiadaviek
 • Vytváranie dokumentácie
 • Plnenie jednotlivých cieľov podľa zadania a do deadlinu
 • Navrhovanie nových funkcionalít podľa požiadaviek zákazníka
 • Účasť na jednotlivých meetingoch
 • Výrobu prototypov
 • Komunikáciu s dodávateľmi a nákupným oddelením ohľadne objednávania nových súčiastok
 • Dohľad nad procesom certifikácie 

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • Vysokoškolské vzdelanie III. stupňa
 • Jazykové znalosti: AJ - Stredne pokročilý (B2)
 • Technické vzdelanie
 • Predchádzajúca skúsenosť aspoň s jedným z nasledujúcich programov: SolidWorks, Catia, Auto Desk Fusion 360/ Solid Edge
 • SolidWorks - Pokročilá úroveň
 • Orientácia na cieľ
 • Analytické myslenie
 • Skúsenosť s mobilnou robotikou je výhodou
 • Skúsenosť s automatizáciou je výhodou
 • Plat

  1.600 € brutto a viac na základe skúseností

  Drag files to upload

  Subscribe to Photoneo news to stay up to date
  Be among the first to know about news, product updates, and upcoming events

  Send

  Get your first MotionCam-3D
  and join the revolution

  Contact us to find out more