Web Developer

Back to all open positions

1.500 € gross

Location: Bratislava

Web Developer / About position

“Photoneo combines its unique 3D scanner with a set of software tools to get the best out of it. Your role will be to develop and maintain a web-based application used for the configuration of a complex industrial process in a simple and user-friendly way. You will also continue to enrich the application with fancy new features.”

– Adrián Krátky, Director of Robot Vision – 

 

Your tasks will include:

 • Functional and technical design of the application
 • Creation and maintenance of documentation
 • Technical implementation according to specifications
 • Working according to tasks pool assigned by the project leader
 • Understanding business requirements
 • Proposing new functionalities
 • Reviewing and creating user documentation
 • Working towards departmental and project deadlines

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Requirements

 • University education (Bachelor's degree)
 • University education (Master's degree)
 • Written and spoken English - Upper intermediate (B2)
 • Basic user of Linux system (advanced is a plus)
 • Experience with Python
 • Familiar with MVC frameworks, (Django is a plus)
 • Proven experience with web application development of at least 2 years
 • HTML5, CSS + CSS preprocessors (SASS), JavaScript, jQuery, Gulp, Yarn
 • Experience with UX/UI design
 • Experience with Source Control Management tools (git, subversion, etc.)
 • Ability to learn new things
 • Communicative
 • Analytical thinking
 • Goal orientation, willingness to investigate, troubleshoot and drive solutions to issues found in the software system
 • Ability to meet deadlines

Salary

1.500 € gross and more according to experience

1.500 € brutto

Miesto:Bratislava

Web Developer / O pozícii

„Photoneo kombinuje unikátny 3D skener a niekoľko softvérových nástrojov k dosiahnutiu najlepších výsledkov. Tvojou rolou bude vyvíjať webovú aplikáciu, ktorá sa používa na konfigurovanie komplexných industriálnych procesov. Veľká časť práce bude pozostávať aj z vyvíjania nových funkcionalít na túto webovú aplikáciu.“

– Adrián Krátky, Director of Robot Vision – 

 

Tvojou náplňou práce bude:

 • Technický dizajn aplikácie
 • Písanie dokumentácie
 • Technická implementácia na základe špecifikácií
 • Práca na úlohách zadaných projektovým lídrom
 • Navrhovanie nových funkcionalít
 • Vytváranie používateľskej dokumentácie

Zamestnávame viac ako 150 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
 • Vysokoškolské vzdelanie II. stupňa
 • Aktívny anglický jazyk - stredne pokročilý (B2)
 • Základná znalosť Linux systému (pokročilá znalosť je plusom)
 • Skúsenosť s Python
 • Skúsenosti s MVC (Django je plusom)
 • Predchádzajúca skúsenosť s web developmentom
 • HTML5, CSS + CSS preprocessors (SASS), Javascript, Jquery, Gulp, Yarn
 • Predchádzajúca skúsenosť s UX/UI dizajnom
 • Predchádzajúca skúsenosť s Git atď.
 • Komunikatívnosť
 • Analytické myslenie
 • Plat

  1.500 € brutto a viac na základe skúseností

  Drag files to upload

  Subscribe to Photoneo news to stay up to date
  Be among the first to know about news, product updates, and upcoming events

  Send

  Get your first MotionCam-3D
  and join the revolution

  Contact us to find out more