Web Developer

From 1.500€ gross

Location: Bratislava

Web Developer / About position

Photoneo combines its unique 3D scanner with a set of software tools to get the best out of it. Your role will be to develop and maintain a web-based application used to configure a complex industry process in a simple and user-friendly way. You will also continue enriching the application with new, fancy features.

 • Functional and technical design of the application
 • Creating and maintaining documentation
 • Technical implementation according to specifications
 • Working according to a tasks pool assigned by the project leader
 • Understanding business requirements
 • Proposing new functionalities
 • Reviewing and creating the user documentation
 • Meeting departmental and project deadlines

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Requirements

 • University education (Bachelor's degree)
 • University education (Master's degree)
 • UNIX/Linux - basic
 • Python - advanced
 • HTML - advanced
 • CSS - advanced
 • JavaScript - advanced
 • Number of years of experience - 2
 • Familiar with MVC, Django framework
 • HTML5, CSS + CSS preprocessors (SASS), JavaScript, jQuery, Gulp, Yarn
 • Experience with UX/UI design
 • Experience with Source Control Management tools (git, subversion, etc.)
 • Ability to learn new things
 • Communicative
 • Written and spoken English
 • Analytical thinking
 • Goal-oriented, willing to investigate, troubleshoot and drive the solution of issues found in the software system
 • Ability to work towards deadlines

Salary

From 1.500€ gross and more according to experience

Od 1.500€ brutto

Miesto:Bratislava

Web Developer / O pozícii

Photoneo kombinuje unikátny 3D skener so sadou softvérových nástrojov. Tvojou úlohou bude vyvíjať a udržiavať webové aplikácie s jednoduchým používateľským prostredím, ktoré sa budú používať na nastavenie zložitého výrobného procesu. Navyše sa budeš podieľať aj na tvorbe nových funkcionalít.

 • Funkčný a technický dizajn aplikácie
 • Tvorba a údržba technickej a užívateľskej dokumentácie
 • Technická implementácia podľa špecifikácií
 • Porozumenie požiadavkám klientov
 • Návrh nových funkcionalít

Zamestnávame viac ako 120 ľudí po celom svete

Čo treba vedieť

 • Vysokoškolské I. stupňa
 • Vysokoškolské II. stupňa
 • Anglický - stredne pokročilý (B2)
 • UNIX/Linux - základy
 • Python - pokročilý
 • HTML - pokročilý
 • CSS - pokročilý
 • JavaScript - pokročilý
 • Skúsenosť s MVC a Django framework
 • HTML5, CSS + CSS preprocesors (SASS), JavaScript, jQuery, Gulp, Yarn
 • Skúsenosť s UX / UI dizajnom
 • Skúsenosť s revíznymi systémami - SCM tools (Git, Subversion atď.)
 • Schopnosť učiť sa nové veci
 • Komunikatívnosť
 • Analytické myslenie
 • Schopnosť a chuť hľadať riešenia vzniknutých problémov na softvérovej úrovni
 • Schopnosť dodržať stanovené termíny
 • Počet rokov praxe - 2
 • Plat

  Od 1.500€ brutto a viac na základe skúseností a seniority

  Drag files to upload

  Subscribe to our newsletter