Príklady použitia z praxe

Manipulácia s objektom & vedenie robota

Bin picking

Paletizácia a depaletizácia

Vybrať a umiestniť

Korekcia trajektórie

Montáž

Balenie

Kontrola

Kontrola úplnosti

Merania

Testovanie robotov s vizuálnym navádzaním

Rozpoznávanie

Triedenie

3D OCR

Technické záležitosti

3D modelovanie

Reverzné inžinierstvo

Manipulácia s objektom & vedenie robota

Vo všeobecnosti je jednoduché naprogramovať roboty tak, aby opakovali určité pohyby. Zakaždým si to vyžaduje umiestnenie dielu do rovnakej polohy. Vytvoriť čisto mechanický systém, ktorý spĺňa požiadavku je však niekedy dosť nevďačná práca. Väčšinu týchto úloh preto vykonávajú ľudskí operátori. Systém 3D videnia PhoXi poskytuje robotom schopnosť vidieť a porozumieť, takže sú schopní nastaviť svoj pohyb pri manipulácii s dielmi umiestnenými náhodne a nie je potrebný mechanizmus zabezpečujúci špeciálne nastavené polohy dielov, s ktorými sa manipuluje.

Bin picking

Čítaj viac...

Parts placed randomly in boxes / pallets are the most common inputs for many production processes. Our 3D PhoXi vision system  scans the content of a bin and Bin Picking Studio recognizes exact positions of particular objects and makes sure the robot movement is precise and collision-free.

Paletizácia a depaletizácia

Posledným krokom vo výrobnom procese je umiestnenie tovaru na palety, aby ho bolo možné prepraviť. Kľúčovou výhodou 3D videnia je, že skutočne umožňuje rozoznať hĺbku (výšku) aby mohol byť tovar účinne a bezpečne umiestený na palety.

Čítaj viac...

3D vision system is also useful for de-palletizing randomly placed boxed/parcels from pallets or conveyor belts.

Vybrať a umiestniť

Čítaj viac...

In production processes, there are situations where parts need to be moved from one place to another, e.g. from a conveyor belt to a machine; and they don’t enter the process in the same  orientation all the time. Therefore, a 3D vision system is needed to determine the position of the part.

Korekcia trajektórie

Čítaj viac...

When a position of an object is fixed, it is easy to program robot to perform movement using a  specific trajectory, for example to apply glue or sealing. When the object comes oriented differently each time, the robot trajectory has to be adjusted accordingly. With the 3D vision system by Photoneo, we’re able to detect the object position; and with our Trajectory Correction application (TraCo),  to modify the robot trajectory swiftly in live production process.

Montáž

Čítaj viac...

Mounting multiple parts together is a core of any manufacturing process. The 3D vision helps to localize the parts, adapt the placing trajectory and make sure the final position of a part being placed is correct.

Balenie

Konečný výrobok pripravený na predaj často pozostáva z viacerých častí umiestnených spolu v škatuli alebo na nejakom stojane. Vďaka systému 3D videnia nasadenému v procese balenia dokážu roboty lokalizovať správne priestory, do ktorých jednotlivé časti zapadajú.

Kontrola

Kontrola úplnosti

Techniky 2D nepostačujú na niektoré druhy kontrol úplnosti, napr. keď je potrebné spozorovať čiernu pečať na čiernom objekte alebo overiť prítomnosť určitého objektu, ktorý má byť na určitom mieste. Hĺbková informácia z 3D skenovania ľahko prekoná takéto obmedzenie.

Merania

3D skenovanie umožňuje pokročilé meranie produktu podľa výrobných špecifikácií, od jednoduchých meraní, ako sú vzdialenosti otvorov alebo uhlov, až po 100 % kontrolu kvality výstupu.

Testovanie robotov s vizuálnym navádzaním

Rozpoznávanie

Triedenie

Triediace aplikácie slúžia na výber skupín objektov na základe špecifických kritérií. Splniť takúto úlohu je oveľa jednoduchšie a často možné len pomocou 3D strojového videnia, najmä ak kritériá obsahujú atribúty ako tvar alebo veľkosť.

3D OCR

3D optické rozpoznávanie znakov sa využíva pri úlohách, ako je identifikácia okrúhlych kódov (napr. z lisovacích strojov) alebo bodkových kódov na pneumatikách, pri ktorých techniky 2D nedokážu odhaliť hrany.

Technické záležitosti

3D modelovanie

Čítaj viac...

3D models are used in numerous applications from virtual reality and heritage collections to entertainment industry or medicine. The 3D model is usually created by compiling several 3D scans from multiple perspectives.

Reverzné inžinierstvo

Reverzné inžinierstvo je o vytváraní 3D modelov alebo technických výkresov z fyzických vzoriek s cieľom ich replikácie, buď výrobou alebo 3D tlačou. Je to užitočné najmä pre HW komponenty s ukončenou výrobou alebo v situáciách, kedy chýba produktová dokumentácia.