Poslanie, vízia a hodnoty

poskytujú obraz o činnosti našej spoločnosti

POSLANIE

Naše poslanie je obrazom činnosti tejto spoločnosti. Neustále nám pripomína, prečo bola založená a čo chceme dosiahnuť..

Mission, vision & values

Umožnite robotom na celom svete vidieť a sprístupnite im inteligenciu, aby mohli pozorovať a porozumieť.

Podnecujte odvážne riešenia automatizácie a formujte technologickú budúcnosť pre ďalšie generácie.

Vision

Naša vízia predstavuje smerovanie tejto spoločnosti. Ukazuje, akú úlohu chceme v priemysle zastávať a aký svet chceme pomáhať tvoriť.

Hodnoty

Naše hodnoty určujú firemnú kultúru. Vyjadrujú, akí sme, ako myslíme a ako pristupujeme k výzvam. Naše hodnoty hovoria o tom, ako navzájom komunikujeme a akých ľudí v našej spoločnosti hľadáme

bold
Odvaha

Limity posúvame stále ďalej.

fair
Férovosť

Ku každému pristupujeme rovnako a s rešpektom.

joyful
Radosť

Pri práci sa zabávame a cítime sa dobre

experts
Profesionáli

V tom, čo robíme, sme najlepší a vďaka neustálemu vzdelávaniu sme stále na vrchole

doers
Ľudia činu

Sme riešitelia problémov, ktorí majú radi tie najťažšie výzvy