PhoXi 3D Scanner M


Je vhodný na vyberanie predmetov veľkosti futbalovej lopty zvyčajne z košov s rozmermi 40x60 centimetrov. Ďalšie využitie tohto zariadenia je pri kontrole ako aj 3D modeli tvorba. Svojou veľkosťou a rozsahom snímania je optimálny pre montáž na malý robot alebo kolaboratívny robot.

Karta údajov

Parameter Hodnota
Rozlíšenie (3D body) Up to 3.2 M
Rozsah skenovania 458 – 1118 mm
Optimálna vzdialenosť snímania 650 mm
Skenovanie pomocou funkcie "sweet spot" 590 x 404 mm
Vzdialenosť medzi bodmi 0.286 mm
Kalibračná presnosť (1 σ) 0.100 mm
Temporal noise (1 σ) 0.100 mm
Čas skenovania 250 – 2500 ms
Rozmery 77 x 68 x 416 mm
Základné údaje 350 mm
Hmotnosť 950 g
3D points throughput 16 miliónov bodov za sekundu
GPU NVIDIA PascalTM GPU architektúra s 256 jadrami CUDA

Rozsah skenovania

S
PhoXi 3D Scanner S
M
PhoXi 3D Scanner M
L
PhoXi 3D Scanner L
XL
PhoXi 3D Scanner XL