Inteligentný závod

Naučte svojich robotov ľahko rozpoznávať predmety a pracovať s nimi

Prezrite si riešenia, ktoré ponúkame a zvýšte svoju produktivitu

Technológia triedenia a vyberania Bin Picking

Máte problém vybrať zo zásobníkov predmety, ktoré sú umiestnené náhodne, majú rôzne tvary a veľkosti? Objavte riešenie základného problému vizuálne navádzanej robotiky pomocou najlepších algoritmov 3D vizualizácie a strojového učenia v danej triede.

Čítať viac...

Balenie

Optimalizácia výrobných procesov je rozhodujúca pre úspešné plnenie objednávok. Balenie je jedným z týchto procesov. Zaveďte do svojej výroby inteligentnú automatizáciu pomocou vizuálne riadenej robotiky a znížte čas i náklady potrebné na prípravu dodávky výrobkov ku konečným zákazníkom.

Kontaktujte nás

Nakladanie pomocou prístroja

Zvýšte rýchlosť výroby a chráňte pracovnú silu pred zraneniami. Osvojte si najnovší prístup pomocou vizuálne riadeného prístroja, ktorého úlohou je vyriešiť nakladanie a vykladanie predmetov do spracovateľských staníc materiálu. Ak ste vybavení špičkovou vizuálne riadenou technikou, žiadny predmet nie je príliš malý alebo veľký. Robot dokáže vidieť a stať sa súčasťou celého výrobného procesu. Rýchle a precízne automatické nakladanie pomocou stroja vám pomôže zrýchliť výrobné procesy a vyrieši meškanie výroby.

Kontaktujte nás

Automatická manipulácia s pneumatikami

Automatizovaná manipulácia s gumenými predmetmi sa zameriava na postprodukčnú fázu vulkanizácie pneumatík. Hneď ako pneumatiky opustia lis a ukončí sa proces vytvrdzovania, je potrebné efektívne ich prepraviť na palety. Pomocou vizuálne riadenej robotiky a pokročilých techník lokalizácie už nie je potrebné manipulovať s ťažkými predmetmi pomocou ľudskej sily. Využite silu robotiky s očami a efektívne zvládnite postprodukčnú fázu.

Kontaktujte nás

Pripravení na budúcnosť?

Našou vášňou je poskytovať sofistikovanú automatizáciu zákazníkom po celom svete. Darí sa nám to pomocou vizuálne navádzanej robotiky a algoritmov umelej inteligencie.

Roboty tú takto schopné ukončiť výrobu bez obmedzení, čím sa zvýši celková efektivita každého automatizačného riešenia, priamo ovplyvní výrobný proces a zníži konečná cena výrobkov.

Pomáhame vám prispôsobiť výrobu meniacim sa požiadavkám a flexibilne zvládať množstvo rôznych sa súčiastok, materiálov a tvarov, ktoré sa používajú pri výrobe rôznych výrobkov.

Integrujte inteligentnú automatizáciu s našimi pokročilými nástrojmi vizualizácie, monitorovania, štatistiky a umelej inteligencie, ktoré neustále posúvajú súčasný stav dopredu. Využívajte pracovnú silu efektívnejšie a automatizujte procesy, ktoré sa opakujú, sú nebezpečné alebo nudné.