Supply Chain Manager

Supply Chain Manager je zodpovedný za rozvoj strategického prístupu k procesu obstarávania a materiálového manažmentu. V tejto vedúcej úlohe bude úspešný kandidát viesť tímy Procurement a Warehouse a zabezpečí jeho efektívnu a bezporuchovú prevádzku a efektívne riadenie zásob. Úspešný kandidát bude rozvíjať LEAN a iné efektívne procesy, ktoré zabezpečia rýchle spracovanie požiadaviek z interných oddelení a zároveň budú spĺňať požiadavky spoločnosti. Okrem toho bude aj asistovať pri vyjednávaní a vytváraní partnerstiev s dodávateľmi.

Lokalita

Bratislava

Plat (Brutto)

Od €2500/mesiac (v závislosti od skúseností a kvalifikácie kandidáta)

Reportuje

Chief Operations Officer

Náplň práce:

 • Riadenie, motivovanie a hodnotenie tímu zverených pracovníkov
 • Motivácia tímu s ohľadom na performance, profitabilitu a pridanú hodnotu
 • Procesné a metodologické riadenie
 • Navrhovanie a vykazovanie KPI
 • Zodpovednosť za nákup materiálu, tovaru a služieb v rámci spoločnosti
 • Výber a hodnotenie dodávateľov materiálu, tovarov a služieb
 • Zastupovanie spoločnosti pri jednaniach s dodávateľmi
 • Uzatváranie kúpnych a rámcových zmlúv
 • Podpora quality assurance pri vybavovaní reklamácií
 • Monitorovanie a udržiavanie optimálneho stavu zásob na sklade
 • Zabezpečenie kompletnosti dokumentácie prijímaných materiálov na sklad vrátane – reportingu finančnému oddeleniu
 • Sprocesovanie pravidelných inventúr s finančným oddelením a externými audítormi
 • Ostatné ad-hoc úlohy podľa zadania manažéra

Požiadavky na zamestnanca:

 • Minimálne 3 roky skúseností v riadení nákupu
 • Anglický jazyk (C1)
 • Skúsenosti s riadením zásob
 • Kreatívne myslenie a schopnosť formovať a viesť tím
 • Skúsenosti s procesným riadením
 • Matematické zručnosti schopnosti a skúsenosti s kalkuláciou nákladov

Benefity

 • Každodenné raňajky
 • Možnosť práce z domu
 • Parkovanie pre všetkých
 • Flexibilný pracovný čas
 • Neobmedzený počet sick days a mnohé iné
Apply for this position
Apply for this position